Indiens medicinskt visum

Detta visum tillåter familjemedlemmar att följa med Patienten reser till Indien på e-Medical visum.

Endast 2 e-Medical Attendant-visum kommer att beviljas mot 1 e-medicinsk visum.

Hur länge kan du stanna i Indien med e-MedicalAttendant-visum?

e-Medical Attendant visum är giltigt i 60 dagar från den första dagen för inresan i Indien. Du kan få ett e-medicinskt visum 3 gånger inom 1 år.

Observera att den här typen av visum bara kan användas för att resa med någon som har ett e-medicinskt visum och kommer att få medicinsk behandling i Indien.

Beviskrav

Alla visum kräver nedanstående dokument.

  • En skannad färgkopia av den första (biografiska) sidan i deras nuvarande pass.
  • Ett nyckelt färgfoto i passform.

Ytterligare beviskrav för e-MedicalAttendant Visa

Tillsammans med de tidigare nämnda dokumenten, för e-MedicalAttendant Visa för Indien, måste de sökande också lämna följande information när de fyller i ansökan:

  1. Namnet på den viktigaste e-medicinska visuminnehavaren (dvs. patienten).
  2. Visumnr / ansöknings-id för den viktigaste e-medicinska visuminnehavaren Visa-nr.
  3. Passnummer för den viktigaste e-medicinska visuminnehavaren.
  4. Födelsedatum för den viktigaste e-medicinska visuminnehavaren.
  5. Nationalitet för den viktigaste e-medicinska visuminnehavaren.