Indijska zdravstvena oskrbnica Visa

Prijavite se za Indijo eMedicalAttendant Visa

Indijska zdravstvena oskrbnica Visa

Ta vizum omogoča družinskim članom spremstvo Bolnik potovanje v Indijo na e-medicinski vizum.

samo 2 Vizumi za e-Medical Attendant bodo podeljeni proti 1 e-medicinski vizum.

Kako dolgo lahko ostanete v Indiji z vizumom e-MedicalAttendant?

Vizum za e-Medical Attendant je veljaven 60 dni od prvega dne vstopa v Indijo. Vizum za e-medicinsko pomočnico lahko pridobite 3-krat 1 leto.

Prosimo, ne, da se ta vrsta vizuma lahko uporablja samo za potovanje z nekom, ki ima e-medicinski vizum in bo zdravil v Indiji.

Dokazila

Vsi vizumi zahtevajo spodaj navedene dokumente.

  • Skenirana barvna kopija prve (biografske) strani njihovega trenutnega potnega lista.
  • Nedavna barvna fotografija v slogu potnega lista.

Dodatne dokazne zahteve za e-MedicalAttendant Visa

Vlagatelji morajo poleg že omenjenih dokumentov za e-MedicalAttendant Visa za Indijo ob izpolnjevanju vloge predložiti tudi naslednje podatke:

  1. Ime glavnega imetnika e-Medical Visa (tj. Pacienta).
  2. Številka vizuma / ID vloge glavnega e-Medical Imetnika Visa Št.
  3. Številka potnega lista glavnega imetnika e-Medical Visa
  4. Datum rojstva glavnega imetnika e-Medical Visa
  5. Državljanstvo glavnega imetnika e-Medical Visa