1. 1. Prześlij aplikację online
  2. 2. Sprawdź i potwierdź płatność
  3. 3. Odbierz zatwierdzoną wizę

Proszę podać wszystkie informacje w języku angielskim

Dane osobowe

Wpisz swoje nazwisko dokładnie tak, jak pokazano w paszporcie
  • Nazwisko jest również znane jako nazwisko lub nazwisko.
  • Wpisz WSZYSTKIE nazwiska, które pojawiają się w paszporcie.
*
Wpisz swoje imię i drugie imię, jak pokazano w paszporcie
  • Podaj swoje imię (imiona) (zwane także „imieniem”) dokładnie tak, jak pokazano w paszporcie lub dokumencie tożsamości.
 
*
*
  • Z menu rozwijanego wybierz nazwę kraju widoczną w polu Miejsce urodzenia w paszporcie.
 
*
Wpisz swoje miasto lub państwo urodzenia, jak pokazano w paszporcie
  • Wprowadź nazwę miasta / miejscowości / wsi widoczną w polu urodzenia w paszporcie. Jeśli w paszporcie nie ma miasta / miejscowości / miejscowości, wpisz nazwę miasta / miejscowości / miejscowości, w której się urodziłeś.
*
 
Indyjska eVisa jest dostępna tylko dla obywateli Wielkiej Brytanii (obywateli brytyjskich) i nie jest dostępna dla poddanych brytyjskich, brytyjskich osób chronionych, brytyjskich obywateli zamorskich, brytyjskich obywateli (zamorskich) i brytyjskich terytoriów zależnych.
*
*
*
  • Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. Będziesz także otrzymywać informacje o stanie swojej aplikacji.
*