Зошто мојата исплата беше одбиена? Совети за решавање на проблеми

Сите наши плаќањето се обработува со користење на Безбедна PayPal портал за плаќање. Може да има неколку различни причини за одбивање на плаќањето.

Ако вашиот дебитна или кредитна картичка беше одбиена, проверете дали:

Вашата компанија или банка за картички има повеќе информации - Јавете се на телефонскиот број на задната страна на вашата кредитна или дебитна картичка за да се изврши оваа меѓународна трансакција. Вашата банка или финансиска институција е свесна за ова вообичаено прашање.

Избравте погрешна земја издавач на картички - осигурете се дека сте ја одбрале правилната земја во прозорецот за плаќање на PayPal. На пример, ако вашата дебитна или кредитна картичка е издадена од банка на Соединетите држави, тогаш мора да ги изберете Соединетите држави.

Земја на плаќање

Вашата картичка е истечена или застарена - осигурете се дека вашата картичка е сè уште валидна.

Вашата картичка нема доволно средства - осигурете се дека вашата картичка има доволно средства за плаќање на трансакцијата.

Ако ништо од горенаведеното не помогне, можете да контактирате со нас на info@evisa-india.org.in