Потребни документи за индиска онлајн виза (Индија eVisa)

За да аплицираат за eVisa Индија, од апликантите се бара да имаат:

 • Важечки пасош
 • E-mail адреса
 • Кредитна картичка

Апликантите се бара да ја завршат својата апликација со следниве лични информации точно како што е прикажано во пасошот што ќе го користат за да патуваат во Индија:

 • Полно име
 • Датум и место на раѓање
 • Адреса
 • Број на пасош
 • Националност

Многу е важно информациите дадени за време на процесот на апликација eVisa India да одговараат точно на пасошот што ќе се користи за патување и влез во Индија. Ова е затоа што одобрената eVisa India ќе биде директно поврзана со неа.

За време на процесот на аплицирање, од апликантите ќе се бара да одговорат на неколку едноставни прашања во врска со позадината за да ја утврдат нивната подобност за влез во Индија. Прашањата ќе бидат поврзани со нивниот тековен статус на вработување и можноста финансиски да се издржуваат за време на нивниот престој во Индија.

Од вас се бара да прикачите само фотографија од вашето лице и био-страница за пасош доколку ја посетувате за целите на рекреација/туризам/краткорочен курс. Ако го посетувате деловниот, технички состанок, тогаш од вас се бара да го поставите и вашиот потпис на е-пошта или визит-картичка како додаток на претходната 2 документи. Од апликантите по медицина се бара да достават писмо од болницата.

Можете да фотографирате од вашиот телефон и да ги испратите документите. Врската за испраќање документи ви е доставена преку е-пошта од нашиот систем испратена на регистрираната идентификација за е-пошта, откако успешно ќе се изврши плаќањето.

Ако не сте во можност да испратите документи поврзани со вашата eVisa India (електронска Индија Виза) од која било причина, можете исто така да ги испратите до е-пошта.

Барања за докази

Сите визи бараат подолу документи.

 • Скенирана копија во боја на првата (биографска) страница на нивниот тековен пасош.
 • Неодамнешна фотографија во боја во стилот на пасош.

Дополнителни барања за докази за е-бизнис визи:

Заедно со претходно споменатите документи, за е-бизнис виза за Индија, апликантите мора да го обезбедат и следново:

 • Копија од визит-картичка.
 • Одговорете на одредени прашања во врска со организациите што испраќаат и примаат.

Дополнителни барања за докази за посета на е-бизнис виза "Да се ​​одржи предавање / и во рамките на Глобална иницијатива за академски мрежи (GIAN):

Заедно со претходно споменатите документи, за е-бизнис виза за Индија, апликантите мора да го обезбедат и следново:

 • Копија од визит-картичка.
 • Покана на институтот домаќин на странски факултет.
 • Копија од налогот за санкција според ГИАН издаден од Националниот координативен институт, т.е. ИИТ Харагпур
 • Копија на синопсијата на курсевите што треба да ги понесе факултетот.
 • Одговорете на одредени прашања во врска со организациите што испраќаат и примаат.

Дополнителни барања за докази за е-медицински визи:

Заедно со претходно споменатите документи, за е-медицинска виза за Индија, апликантите мора да го обезбедат и следново:

 • Копија од писмо од засегнатата болница во Индија на нејзината буква.
 • Одговори на прашања во врска со болницата во Индија што ќе биде посетена.