ვადები და პირობები

ამ ვებსაიტზე წვდომით და გამოყენებით თქვენ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით შემდეგ წესებსა და პირობებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ყველას კანონიერი ინტერესების დაცვას. აქ ტერმინები „განმცხადებელი“ და „თქვენ“ ეხება ინდოეთის ელექტრონული ვიზის განმცხადებელს, რომელიც ცდილობს შეავსოს თავისი ელექტრონული ვიზა ინდოეთის განაცხადის ამ ვებსაიტის მეშვეობით და ტერმინებს „ჩვენ“, „ჩვენ“, „ჩვენი“ და „ეს. ვებსაიტზე“ მიმართეთ indiavisa-online.org. თქვენ უნდა დაეთანხმოთ აქ დადგენილ ყველა პირობებს, რათა ისარგებლოთ ჩვენი ვებგვერდით და მასზე შემოთავაზებული სერვისებით.

პირადი მონაცემები

მომხმარებლის მიერ მოწოდებული შემდეგი ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდის გამოყენებისას ინახება ვებ – გვერდის უსაფრთხო მონაცემთა ბაზაში, როგორც პერსონალური მონაცემები:

სახელები, დაბადების თარიღი და ადგილი, პასპორტის დეტალები, გამოცემის და გასვლის მონაცემები, დამადასტურებელი საბუთების ან დოკუმენტების სახე, ტელეფონი და ელ.ფოსტის მისამართი, საფოსტო და მუდმივი მისამართი, ქუქი-ფაილები, ტექნიკური კომპიუტერის დეტალები, გადახდის ჩანაწერი და ა.შ.
არცერთი ასეთი პირადი მონაცემი არ არის გაზიარებული ან ექვემდებარება მესამე პირებს, გარდა:

 • როდესაც მომხმარებელი მკაფიოდ დათანხმდა ამაზე.
 • ამის გაკეთებისას აუცილებელია ვებსაიტის მართვისა და შენარჩუნებისთვის.
 • როდესაც კანონი ან კანონიერად სავალდებულო წესრიგი მოითხოვს ამ ინფორმაციის მიწოდებას.
 • როდესაც იგი ეცნობება პირად ინფორმაციას, დისკრიმინაციისადმი მგრძნობიარე.
 • როდესაც კომპანიას სჭირდება ინფორმაციის გამოყენება, განაცხადის დამუშავების მიზნით.

თუ რომელიმე ინფორმაცია მიწოდებული არასწორია, კომპანია პასუხისმგებლობას არ მიიღებს.

ჩვენი კონფიდენციალურობის წესების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

ვებსაიტის გამოყენება

ეს ვებგვერდი კერძო საკუთრებაშია, მისი ყველა მონაცემი და შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით და კერძო პირის საკუთრებაა. ჩვენ არანაირად არ ვართ დაკავშირებული ინდოეთის მთავრობასთან. ეს ვებგვერდი და მასზე შემოთავაზებული ყველა სერვისი განკუთვნილია და შემოიფარგლება მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. ამ ვებსაიტზე წვდომით და გამოყენებით, მომხმარებელი თანახმაა არ შეცვალოს, დააკოპიროს, ხელახლა გამოიყენოს ან ჩამოტვირთოს ამ ვებსაიტის რომელიმე კომპონენტი კომერციული გამოყენებისთვის. ყველა მონაცემი და შინაარსი ამ ვებგვერდზე დაცულია საავტორო უფლებები.

tnc

tnc

აკრძალვა

ამ ვებსაიტის მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ ვებგვერდი, რომელიც დაცულია შემდეგი წესებით:

 • მომხმარებელმა არ უნდა წარუდგინოს რაიმე შეურაცხმყოფელი ან შეურაცხმყოფელი კომენტარი ამ ვებსაიტზე, სხვა წევრებზე ან მესამე პირებზე.
 • აკრძალულია მომხმარებლის მიერ რაიმე ნივთის გამოქვეყნება, გაზიარება ან კოპირება, რომელიც შეიძლება იყოს შეურაცხმყოფელი ფართო საზოგადოებისა და ზნეობისთვის.
 • ნებისმიერი საქმიანობა, რამაც შეიძლება დაარღვიოს ამ ვებსაიტის დაცული უფლებები ან ინტელექტუალური საკუთრება, არ უნდა განხორციელდეს მომხმარებლის მიერ.
 • მომხმარებელი არ უნდა ჩაერთოს დანაშაულებრივ ან რაიმე სხვა უკანონო საქმიანობაში.

ზემოაღნიშნული რეგულაციების უგულებელყოფა ან რაიმე სახის ზიანის მიყენება მესამე მხარის მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენების დროს, გამოიწვევს მომხმარებელს პასუხისმგებლობის პასუხისმგებლობაზე პასუხისმგებლობის მიღებას და მას უნდა დააკმაყოფილოს ყველა სათანადო ხარჯები. ჩვენ ასეთ პასუხისმგებლობაზე არ ვიღებთ მომხმარებლის მოქმედებას. თუ მომხმარებელი არღვევს ჩვენს წესებს და პირობებს რაიმე ფორმით, ჩვენ უფლება გვაქვს სამართალწარმოება წამოიწყოთ დამნაშავეზე.

E-Visa India განაცხადის გაუქმება ან უარყოფა

ინდური ელექტრონული ვიზაზე დარეგისტრირებისას განმცხადებელი არ უნდა ჩაერთოს შემდეგ საქმიანობაში:

 • შეიყვანეთ ყალბი პირადი ინფორმაცია.
 • ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე რეგისტრაციის დროს საჭირო ინფორმაციის დამალვა ან გამოტოვება.
 • ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე განაცხადის განმავლობაში უგულებელყოფა, გამოტოვება ან შეცვლა ნებისმიერი საჭირო ინფორმაციის ველი.

რომელიმე ზემოაღნიშნულ საქმიანობაში ჩართულობამ შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლის გაუქმების შესახებ განაცხადის გაუქმება, მათი რეგისტრაციის გაუქმება და მომხმარებლის ანგარიშის და პირადი მონაცემების ვებგვერდიდან მოხსნა. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ინდური ელექტრონული ვიზა უკვე დამტკიცებულია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წაშალოთ განმცხადებლის ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდიდან.

ჩვენი მომსახურების შესახებ

ჩვენ ვართ ონლაინ განაცხადის სერვისის პროვაიდერი, რომელიც დაფუძნებულია აზიასა და ოკეანიაში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე განაცხადის შეტანას უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ, რომელთაც სურთ ინდოეთის მონახულება. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენი ელექტრონული მოგზაურობის ავტორიზაციის ან ელექტრონული ვიზის მიღებაში ინდოეთის მთავრობისგან, რომელსაც შემდეგ მოგაწვდით. ჩვენი აგენტები დაგეხმარებიან ამაში თქვენი განაცხადის შევსებაში, თქვენი პასუხების სწორად განხილვით, ნებისმიერი ინფორმაციის თარგმნით, რომელიც საჭიროებს თარგმანს, შეამოწმებენ ყველაფერს სიზუსტეზე, სისრულეზე, ორთოგრაფიულ და გრამატიკულ შეცდომებზე. ინდური ელექტრონული ვიზაზე თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად, ჩვენ შეიძლება დაგიკავშირდეთ ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით, თუ დაგვჭირდება თქვენგან რაიმე დამატებითი ინფორმაცია.

ჩვენს ვებ-გვერდზე მოწოდებული განაცხადის ფორმის შევსების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოთ ნებისმიერი ცვლილება. ამის შემდეგ თქვენ მოგიწევთ გადაიხადოთ ჩვენი მომსახურება. როგორც კი ეს გაკეთდება, ექსპერტი განიხილავს თქვენს მოთხოვნას ვიზაზე და შემდეგ თქვენი განაცხადი დასამტკიცებლად წარედგინება ინდოეთის მთავრობას. უმეტეს შემთხვევაში თქვენი განაცხადი განიხილება და დამტკიცების შემთხვევაში დაკმაყოფილდება 24 საათზე ნაკლებ დროში. თუ რაიმე არასწორი დეტალი ან რაიმე დეტალი აკლია, განაცხადი შეიძლება გადაიდოს.

მომსახურების დროებითი შეჩერება

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, დროებით შეაჩერონ ვებსაიტები შემდეგი მიზეზების გამო:

 • სისტემის შენარჩუნება.
 • ისეთი ბუნებრივი მიზეზები, როგორიცაა სტიქიური უბედურება, პროტესტი, პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება და ა.შ., რაც ხელს უშლის ვებსაიტის ფუნქციონირებას და არ არის კონტროლი.
 • გაუთვალისწინებელი ელექტროენერგიის გაწყვეტა ან ხანძარი.
 • მენეჯმენტის სისტემაში ცვლილებები, ტექნიკური სირთულეები, განახლებები ან სხვა მიზეზების გამო, რის გამოც აუცილებელია მომსახურების შეჩერება.

თუ რომელიმე ეს სიტუაცია წამოიჭრება, ვებსაიტი დროებით შეჩერდება ვებსაიტის მომხმარებლებისათვის წინასწარი შეტყობინების მიღების შემდეგ, რომელთაც პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ შეჩერების გამო გამოწვეულ შესაძლო ზარალზე.

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება

ჩვენი სერვისები არ სცილდება ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე განმცხადებლის განაცხადის ფორმის დეტალების გადამოწმებას და განხილვას და იმავეს წარდგენას. ამიტომ, ვებსაიტი ან მისი აგენტები არავითარ შემთხვევაში არ არიან პასუხისმგებელი განაცხადის საბოლოო შედეგზე, როგორიცაა გაუქმება ან უარყოფა, არასწორი, შეცდომაში შემყვანი ან დაკარგული ინფორმაციის გამო. განაცხადის დამტკიცება ან უარყოფა მთლიანად ინდოეთის მთავრობის ხელშია.

სხვადასხვა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დაუყოვნებლივ შევიტანოთ ნებისმიერი ცვლილება, დაუყოვნებლივი ძალაში, ვებსაიტებისა და პირობების შინაარსისა და ამ ვებსაიტის შინაარსების შესახებ ნებისმიერ დროს. ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ გესმით და სრულად ეთანხმებით, რომ დაიცვან ამ ვებსაიტის მიერ დადგენილი რეგულაციები და შეზღუდვები და რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა შეამოწმოთ ყველა ცვლილება წესებსა და პირობებში ან შინაარსში.

შესაბამისი კანონი და იურისდიქცია

აქ მოცემული პირობები და პირობები განეკუთვნება ინდოეთის სამართლის იურისდიქციას. ნებისმიერი სასამართლო წარმოების შემთხვევაში, ყველა მხარე ექვემდებარება იმავე იურისდიქციას.

არა საიმიგრაციო რჩევა

ჩვენ დახმარებას ვძლევთ ინდოეთის ვიზაზე განაცხადის წარდგენას. ეს არ შეიცავს რაიმე რჩევას, რომელიც ეხება ემიგრაციას ნებისმიერი ქვეყნისთვის.